Středočeský - pražský ženský a dívčí

Kroj středočeský (ženský, mužský), zabírá velice rozsáhlá území, jehož středem je přibližně Praha. Na severu dotýká se pojizerských krojů v čele s Mladou Boleslaví, na východě sahá po Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, na západ po Slaný, Beroun, na jihu po Březnici, Vlašim.