Kozácký

Kroj kozácký (Tábor) (ženský, mužský)
Zvláštní název "kozácký" nese táborský kroj celkem z neznámého důvodu. Snad proto, že výběžek na mužské kazajce připomínal kozí ocásek, tvrdé konce holubičky pod ženskou plenou kozí růžky. Snad proto, že název "kozí" se na Táborsku vyskytuje dost často (Kozí Hrádek, Kozský - čili Kozí potok apod.). Táborští národopisní pracovníci manželé Pukovi se domnívali, že je to pravděpodobně proto, že Táborsko byl kraj chudý, kde se pěstovalo více koz, než krav. Název "kozáci" byl prý název posměšný.